Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Nemovité věci

Nemovité věci

V

e své kanceláři poskytuji klientům komplexní služby v oblastech spojených s nemovitostmi, ať už se jedná o byt, dům, či pozemek. V této oblasti pak zajišťuji kompletní servis v případě koupě, prodeje, nájmu i darování jakékoli nemovité věci. Komplexnost mnou nabízených služeb spočívá v zajištění veškerých potřebných kroků k bezproblémovému převodu nemovitosti, a to jak sepisu smluv, ověření podpisů, podání návrhu katastrálnímu úřadu, advokátní úschovy kupní ceny a její následné vyplacení.  Poskytuji právní pomoc a poradenství také v případě vypořádání podílového spoluvlastnictví.

  • Právní poradenství v případech vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • Sepis kupních a darovacích smluv
  • Zastupování klientů před katastrálním úřadem
  • Advokátní úschova
  • Ověřování podpisů
  • Sepis nájemních smluv a vymáhání nároků z nich vzniklých
  • Sepis zástavních smluv a smluv o zřizování věcných břemen