Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Občanské právo

Občanské právo

K

lientům poskytuji právní poradenství, zastoupení a služby také v odvětví občanského práva a občanskoprávních vztahů v rámci něho vzniklých. Poskytuji kompletní servis, co do sepisu či revize smluv i zastupování v případě sporů vyplývajících ze závazkových vztahů, a to jak před soudem, tak i v případě mimosoudních narovnání. Klienti se na mne mohou obracet rovněž s požadavkem na pomoc v oblasti bytového práva (např. nájem) nebo oblasti práva dědického (závěť, zastoupení v dědickém řízení).

  • Právní poradenství v rámci občanskoprávní problematiky
  • Sepis a revize občanskoprávních smluv (kupní, darovací, půjčka, vypořádání…)
  • Vymáhání peněžitých pohledávek včetně exekučního a insolvenčního řízení
  • Bytové právo – poradenství a sepis smluv
  • Zastupování v dědickém řízení, sepis závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění
  • Zastupování klientů před soudy a správními orgány
  • Vymáhání náhrady škody po státu