Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Obchodní právo

Obchodní právo

J

sem připravena poskytnout svým klientům komplexní služby v rámci problematiky obchodního práva, jež dopadá jak na běžnou činnost podnikatele v rámci podnikatelské činnosti, tak i na právní úpravu obchodních společností či cenných papírů.

Svým klientům poskytuji také službu sepisu i revize smluv, a to nejen kupních, ale i jiných, jež jsou v obchodním styku běžné (smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce/výpůjčce, apod.). Bohužel je však v dnešní době běžné, že ne každý obchodní partner dostojí svých závazků. Pro tyto případy zajišťuji svým klientům také vymáhání pohledávek, a to jak zajištěných (např. směnkou) tak nezajištěných.

Vždy se snažím přizpůsobit individuálním potřebám klientů a věnuji jim maximální pozornost a péči.

  • Zakládání, činnost i ukončování činnosti obchodních společností
  • Vymáhání veškerých pohledávek z obchodního styku v soudním i rozhodčím řízení (i následném exekučním a případně insolvenčním řízení)
  • Zastupování před soudy, rozhodci i správními orgány
  • Zastupování ve styku s obchodními partnery
  • Sepis a revize obchodních smluv
  • Právní poradenství v rámci obchodněprávní problematiky