Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Rodinné právo

Rodinné právo

R

odinné právo je bezesporu tou nejcitlivější právní oblastí. S ohledem na tuto citlivost se vždy snažím o co nejdiskrétnější, profesionální a empatický přístup ke klientům a jejich složité životní situaci. Pokud je to v dané situaci jen trochu možné, upřednostňuji smírné řešení sporů tak, aby rodinné vazby zůstaly co nejméně narušeny.

  • Právní poradenství
  • Zastupování účastníků před soudy (rozvodové, opatrovnické řízení) i při mimosoudních jednáních
  • Právní poradenství a sepis dohod či návrhů ve věcech výživného, vypořádání společného jmění manželů, úpravy styku s dítětem a péče o něj, rozvodu manželství
  • Určení či popření otcovství dítěte
  • Sepis žádosti o zvýšení/snížení výživného a následné zastoupení u soudu