Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

S

tává se čím dál běžnějším úkazem, že druhá strana smluvního vztahu nedodrží své povinnosti. Pro tyto případy poskytuji klientům právní pomoc při vymáhání jejich nároků ze smluv (kupní, nájemní atd.) a jiných závazkových vztahů, a to jak těch nezajištěných, tak i těch zajištěných (např. směnkou). V této oblasti zastoupím klienty v mimosoudních jednání s dlužníky, vyhotovím předžalobní výzvy, upomínky či uznání dluhu a zastoupím klienty v jednání před soudem. V případě potřeby je samozřejmostí vyhotovení návrhu na nařízení exekuce, zastupování klienta v exekučním řízení i případné přihlášení pohledávky do řízení insolvenčního.

  • Zastupování klientů při mimosoudních jednáních s dlužníky, sepis uznání dluhu, sjednávání splátkových kalendářů a sepis předžalobních výzev a upomínek
  • Zastoupení klientů před soudy
  • Zastoupení klientů v rámci exekučního řízení (návrh na nařízení exekuce na povinné) i v rámci řízení insolvenčního (přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení)
  • Vymáhání nároků ze směnek