Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Zajišťování potřeb SVJ a správcovských společností

Zajišťování potřeb SVJ a správcovských společností

S

ohledem na skutečnost, že jsem si vědoma, do jak složitých a existenci ohrožujících situací se mohou Společenství vlastníků jednotek dostat v souvislosti se svými neplatiči, poskytuji v rámci své advokátní praxe také právní poradenství a služby těmto subjektům. Ke každému SVJ, které se na mne obrátí s žádostí o právní pomoc přistupuji individuálně, dle jeho potřeb a aktuální situace, kdy i odměnu za právní služby a náhradu nákladů řízení řeším velmi variabilně, dle potřeb a možností. V souvislosti s právním poradenstvím a vymáháním pohledávek SVJ komunikuji také se správcovskými společnostmi, kdy nabízím své služby také těmto.

  • Právní poradenství v rámci činnosti SVJ
  • Právní poradenství v rámci činnosti správcovských společností
  • Vymáhání pohledávek SVJ, předžalobní výzvy, zastupování u soudu, zastupování v exekučním i insolvenčním řízení