Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Závazkové právo a směnky

Závazkové právo a směnky

K

lienti se na mne mohou obrátit s žádostí o přípravu a sepis či revizi jakéhokoli druhu smlouvy, ať už smlouvy o dílo, smlouvy o postoupení pohledávek, kupní smlouvy o koupi movité i nemovité věci, smlouvy o zápůjčce/výpůjčce, darovací smlouvy apod.  Dále pak nabízím svým klientům poradenství v oblasti směnečného práva, tj. směnek a nároků a závazků z nich vyplývajících, včetně zastupování při vymáhání směnečných pohledávek.

  • Sepis a revize veškerých druhů smluv, dohod, návrhů…
  • Směnečné právo – směnky a vymáhání nároků z nich