Logo Advokátní kancelář Kordulíková
Kontakt
Dukelská 5623
430 01 Chomutov
Tel: 724 928 757
E-mail: info@akkordulikova.cz
IČ: 08093741

  >  Užitečné odkazy
Ministerstvo spravedlnosti ČR, obchodní rejstříkwww.justice.cz
Ministerstvo vnitra ČRwww.mvcr.cz
Úřad průmyslového vlastnictvíwww.upv.cz
Česká národní bankawww.cnb.cz
Nejvyšší kontrolní úřadwww.nku.cz
Veřejný ochránce právwww.ochrance.cz
Ustavní soud ČRwww.usoud.cz
Nejvyšší soud ČRwww.nsoud.cz
Administrativní registr ekonomických subjektůwwwinfo.mfcr.cz/ares
Informační systém katastru nemovitostí ČRwww.cuzk.cz
Nahlížení do katastru nemovitostínahlizenidokn.cuzk.cz
Česká advokátní komorawww.cak.cz
Notářská komorawww.nkcr.cz
Komora soudních znalců ČRwww.kszcr.cz
Komora auditorů ČRwww.kacr.cz
Komora daňových poradcůwww.kdpcr.cz